€ 8.99

Portfolio Associate Degree fase 1 - Ondernemerschap en Retailmanagement / Retailmanagement en -marketing - NCOI

Het volledige Portfolioe Fase 1 van NCOI voor HBO Associate Degree.

Het portfolio bestaat uit:

Een voorblad met de volgende informatie:
Voorletters en naam
Studentnummer
Datum
NCOI
Naam van de opleiding die u volgt
Associate degree portfolio fase 1
Inhoudsopgave
Inleiding
U stelt zich voor, geeft aan wanneer u gestart bent met de opleiding en geeft eventueel aan welke modules u vrijgesteld heeft gekregen, zodat dit in &eactue;&eactue;n oogopslag duidelijk is voor de portfoliobeoordelaar.
De verantwoording van de professionele ontwikkeling in relatie tot het beroep.
U beschrijft twee te ondernemen activiteiten op de werkplek, die als input dienen voor het verzamelen van bewijsstukken in fase 2.
U legt een relatie tussen de te ondernemen activiteiten, de bewijsstukken voor de eindkwalificatie en bijbehorende beheersingsindicatoren.
De verantwoording van de persoonlijke professionele ontwikkeling.
Een uitwerking van de opdracht 360 gradenfeedback, met daarin:
een analyse van de uitkomsten (maximaal &eactue;&eactue;n A4'tje);
een beschrijving van twee ontwikkeldoelstellingen voor fase 2 (SMART);
per ontwikkeldoelstelling &eactue;&eactue;n te ondernemen activiteit op de werkplek om de doelstelling te bereiken (STARR).
Bijlagen:
een ingevuld en ondertekend feedbackformulier van uw begeleider op uw werkplek/stage;
een ingevuld en ondertekend contactmomentenformulier van uw portfoliobegeleider;
indien van toepassing: bij verleende vrijstelling(en) voor eindkwalificaties op basis van EVC: de bevestigingsbrief van de examencommissie en uw ontvangen certificaat.
Algehele verzorging en leesbaarheid

Het portfolio bevat alle verplichte onderdelen, zoals hierboven vermeld in de exameninformatie.
De structuur van het portfolio (inclusief de uitwerking van de losse onderdelen) komt overeen met de exameninformatie.
Het taalgebruik in het portfolio is leesbaar, begrijpelijk en correct.

Preview document (4 of 14 pages)

Unlock document

Download all 14 pages for € 8,99

Add document to cart
Report document Report document

€ 8,99

Add document to cart
  • check Money back guarantee
  • check Documents can be downloaded immediately
  • check € 0,50 discount when paying with balance

Specifications

Seller

JeSc

8 documents uploaded

15 documents sold

Available in bundle

Log in via e-mail
New password
Subscribe via e-mail
Sign up via Facebook
Shopping cart

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more items!

Deal: get 10% off when you purchase 3 or more items!

[Inviter] gives you € 2.50 to purchase summaries

At Knoowy you buy and sell the best studies documents directly from students.
Upload at least one item, please help other students and get € 2.50 credit.

Register now and claim your credit